Magdansens historia

Det finns olika teorier om den orientaliska dansens ursprung. Vissa menar att dansen kommer från faraonerna i Egypten, och stöder detta på de gamla målningarna som avbildat dansare i olika rörelser.

Problemet med denna teori är att dessa rörelser inte visar dansen som den ser ut idag, men detta kan ju bero på att dansen genomgått förändringar genom åren, eller på att målningarna bara avbildar en viss typ av orientalisk dans – den faraonska.

112696182

Andra i sin tur hävdar att dansen kommer från turkarna då de styrde i Egypten under 400 år, medan ytterligare andra menar att dansen då redan fanns, och att turkarna endast införde användandet av fingercymbaler.

En allmän uppfattning är ändå att dansens ursprung härrör från forna Persien, Mesopotamien, Fenicien, Turkiet eller Gamla Egypten. En stor del av dansens utbredning har skett genom Gawazee-folket dvs. de arabiska vandrande zigenarna.

Möjligen kan dansen ha uppkommit på flera olika platser samtidigt, om den utfördes i samband med dyrkan av ”Mother Goddess Cults”, eftersom hon dyrkades av alla från Indien till Mellanöstern.

I Egypten kallas dansen ”Raks Sharki”, vilket betyder ”dansen från öst”. Från slutet av 1800-talet spreds dansen till väst genom turister. Tyvärr tolkade man ofta in för mycket erotik i dansen, vilket ledde till en felaktig syn på den orientaliska dansen.

På världsutställningen 1893 i Chicago uppfördes orientalisk dans för första gången i Amerika av den syrianska dansösen Fahreda Mahzar, senare kallad ”Little Egypt”. Många av dansrörelserna härmades av andra, exempelvis Vaudeville-showerna.

little_egypt-Wabe-exc-pic01a-246x300